Hellig Kors Park

Hellig Kors Park ligger midt i Jyllinge og binder byen sammen med Jyllinge Nordmark med udsigt til Roskilde Fjord. Parken ligger foran Hellig Kors Kirke og støder op til Nordmarksvej

Arrangementer i Hellig Kors Park

Hellig Kors Park kan bruges til mange forskellige arrangementer af kulturel karakter. Bl.a. holdes den årlige Jyllinge Festival i parken.

Særlige hensyn

Du skal være opmærksom på, at visse arrangementer kræver en dispensation fra Kystdirektoratet, da parken ligger indenfor strandbeskyttelseslinjen.

Du kan læse mere og søge på Kystdirektoratets hjemmeside.

Økonomi

Det er gratis at låne parken til ovenstående typer arrangementer. 
Ved kommercielt brug betales leje. 

Se takster for leje her.

Se flyfoto over Hellig Kors Park

Fakta om Hellig Kors Park

Areal: 32.713 kvm
Belægning: Græs
Arrangementsplads: Jyllinge Bymidte
Adresse: Nordmarksvej, 4040 Jyllinge

Helligkorsparken