You are here

Søg tilladelser

Når du skal holde et arrangement, er det vigtigt du har de formelle rammer for arrangementet på plads

På denne side kan du få overblik over:

 • De mest almindelige former for tilladelser et arrangement kræver
 • Hvilke tilladelser I skal have fra politiet og brandmyndighed
 • Anbefalinger til hvor lang tid i forvejen du skal gå i gang med at indhente tilladelserne

Vi har valgt at beskrive de mest almindelige typer af tilladelser i guiden. Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål til dit kommende arrangement på kommunalt område i guiden, så kontakt Veje og Grønne områder og få hjælp til dit spørgsmål.

Tilladelser til

 • Udendørsarrangement på torve, parker m.v. (inkl. motionsløb/cykelløb og udendørs musik)

  Skal du holde et udendørsarrangement på torve, parker, pladser m.v.. skal du altid indhente tilladelse fra Roskilde Kommune. Du skal undersøge, om dit arrangement også kræver tilladelse fra Midt- og Vestsjællands Politi, hvilket det gør ved fx motionsløb, cykelløb, udendørs musik.

  Du skal starte ansøgningen op til både Roskilde Kommune og Midt- og Vestsjællands Politi sideløbende. Selvom du ikke har fået tilladelsen fra kommunen, kan du godt starte ansøgning til politiet, og så eftersende den kommunale tilladelsen. 

  Tilladelse fra Roskilde Kommune

  Hvor lang tid i forvejen skal du søge?

  Regn med mindst 14 dages behandlingstid hos Veje og Grønne områder.

  Ved større arrangementer skal du forvente længere sagsbehandlingstid - så kontakt Veje og Grønne områder så tidligt som muligt. Større arrangementer afhænger af det fysiske omfang eller et stort deltagerantal fx. et arrangement, der fylder hele Stændertorvet. 

  Økonomi

  Det er gratis at holde et udendørsarrangement på et kommunalt område. Hvis arrangementet er kommercielt skal du betale leje.  

  Sådan gør du

  Send digital ansøgning om tilladelse til Roskilde Kommune (kræver NemID).

  Hvad er den videre proces?

  Du vil blive kontaktet af Roskilde Kommune, Veje og Grønne områder efter du har sendt ansøgningen. 

  Kontakt

  Roskilde Kommune, Veje og Grønne områder på veje@roskilde.dk eller på 46 31 37 04.

  Tilladelser fra Midt- og Vestsjællands Politi

  Du skal have tilladelse fra politiet til nogle former for arrangementer. De mest typiske er:

  • Motionsløb
  • Cykelløb
  • Udendørsmusik med videre
  • Demonstration - Du skal anmelde en demonstration til politiet indenfor 24 timer

  Sådan gør du

  • Cykelløb:

  Gå til Midtsjællands Politis hjemmeside
  Udfyld blanket "Ansøgning om tilladelse til cykelløb" under "Færdsel".

  • Motionsløb, udendørs musik m.v..:

  Send en mail til Midt- og Vestsjællands Politi på mvsj@politi.dk. Skriv kort i mailen: Hvad I vil holde, hvor I vil holde arrangementet og hvornår. I mailen skal du også oplyse, hvis du ønsker at rekvirere politi-hjemmeværnet til hjælp til trafikafvikling ved f.eks. cykelløb.

  Hvornår skal du sende mailen?

  Regn med mindst 14 dage før arrangementet. Hvis arrangementet kræver ændringer i trafikken skal du forvente en længere behandlingstid. Læs mere under "Spærring af trafikken" nedenfor.

  Hvad er den videre proces?

  Midt- og Vestsjællands Politi vil kontakte dig efter du har sendt mailen med ansøgningen.

  Kontakt

  Kontaktoplysninger hos Midt- og Vestsjællands Politi

  Godt at vide

  Midt- og Vestsjællands Politi vurderer om Præhospitalt Center skal orienteres. Det vil stå i tilladelsen fra Midt- og Vestsjællands Politi, hvis du skal orientere og hvordan du gør det.

  Læs mere om Færdselsloven og Ordensbekendtgørelsen.

 • Afspærring af veje og omlægning af trafik

  Udrykningskøretøjer skal kunne komme til overalt, og borgere skal så vidt muligt kunne færdes frit.

  Du skal have en tilladelse fra Roskilde Kommune til at afspærre veje eller omlægge trafikken.

  Hvornår skal du søge?

  Søg i så god tid som muligt, meget gerne ca. 2 måneder før arrangementets afholdelse og op til ferieperioder meget gerne 3 måneder i forvejen.

  Der skal være tid til at få udarbejde en skilteplan, som Midt- og Vestsjællands Politi skal godkende. Roskilde Kommune har kontakten til Midt- og Vestsjællands Politi herom.

  Godt at vide

  Du skal have et professionelt firma som er godkendt, til at opstille afspærringsmateriel og skilte. Du skal regne med, at der er udgifter hermed.

  Skal du bruge assistance til hjælp af trafikregulering under arrangementet eks. hjemmeværnsfolk, så er det Midt- og Vestsjællands Politi, der rekvirerer dem. Du skal søge min. 8 uger før dit arrangement. 

  Sådan gør du

  Send digital ansøgning om tilladelse til Roskilde Kommune (kræver NemID).

  Hvad er den videre proces?

  Du vil blive kontaktet af Roskilde Kommune, Veje og Grønne områder efter du har sendt ansøgningen. Du vil modtage tilladelsen fra Roskilde Kommune.

  Kontakt

  Roskilde Kommune, Veje og Grønne områder på veje@roskilde.dk eller på 46 31 37 36.
  Kontaktoplysninger hos Midt- og Vestsjællands Politi

  OBS!
  Vær opmærksom på, at du skal indhente tilladelse fra Roskilde Kommune, når du holder et udendørsarrangement på torve, parker, pladser m.v.. Og så skal du undersøge om du skal indhente tilladelse fra Midt- og Vestsjællands Politi også. Læs om dette i "Udendørsarrangementer på pladser, torve..." ovenfor.

 • Indendørsarrangementer på Musicon (haller) - pladsfordelingsplan

  Hvis du afholder et arrangement for mere end 150 personer skal du indrette den pågældende hal efter en godkendt pladsfordelingsplan.

  Inde på Musicons hjemmeside finder du en grundtegning, under den pågældende hal, du vil booke. Brug denne grundtegning som baggrund for den pladsfordelingsplan, du vil lave.

  Hvornår skal du søge?

  Søg i så god tid som muligt. Regn med mindst 30 dages sagsbehandlingstid i alt, hvis du skal søge om godkendelse af din opstilling.

  Sådan gør du

  Send en mail til Musicon-sekretariatet og de vil kontakte jer efterfølgende.

  Hvad er den videre proces?

  Den pladsfordelingsplan du har lavet, skal sendes til Brandvæsnet. Når planen er godkendt af Brandvæsnet, skal Musicon-sekretariatet efterfølgende havde den udleveret af dig.

  Godt at vide

  Arrangementer til over 150 personer, er omfattet af bestemmelserne i "Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker på Retsinformation.dk

  Kontakt

  Musicon-sekretariatet, mail: musicon@roskilde.dk
  Øvrige kontaktoplysninger finder du på siden Eventfaciliteter på Musicons hjemmeside.

 • Opstilling af midlertidige scener

  Du skal have en tilladelse, hvis du skal sætte en scene op midlertidigt (fx 1 dag eller i en uge).

  Hvornår skal du søge?

  Du skal sende fyldestgørende oplysninger til Erhverv senest 30 dage før arrangementet. 

  Sådan gør du

  Du søger via portalen Byg og Miljø.dk

  1. En tegning, der viser, hvor scenen skal stå.
  2. Hvad scenen skal bruges til (scenens anvendelse), f.eks. musik eller teater.
  3. Hvor lang tid scenen skal stå der.
  4. Vedhæft en certificering.
  4.a. Hvis ikke du har en certificering, skal du vedlægge en beregning på din konstruktion på dansk. Der er ofte en standardberegning for en scene.

  Hvis du tidligere har fået en tilladelse til samme scene og placering kan du henvise til den (sagsnummer) i stedet for at sende oplysningerne ovenfor.

  Godt at vide

  Der kan være knyttet vilkår til din tilladelse. F.eks. hvis scenen er godkendt til at være stabil ved en vindhastighed på 20 m/s, så kan du blive bedt om at beskrive, hvad du vil gøre, hvis det blæser mere end det.

  Det er gratis at behandle midlertidige byggesager. 

  Vejledning

  Hent vejledning om opstilling af transportable telte og konstruktioner mm. (dec. 2018)

  Kontakt

  Roskilde Kommune, Erhvervsafdelingen på erhverv@roskilde.dk eller på 46 31 35 35.

 • Opstilling af transportable telte og andre konstruktioner (f.eks. scener, tribune, tårne og lignende stående konstruktioner)

  Som arrangør skal du være opmærksom på om dit arrangement kræver byggetilladelse.

  Vejledning til opstilling til transportable telte og konstruktioner m.m. har en god oversigt over, hvornår der kræves byggetilladelse eller en certificering. Se skema 1 og 2 side 9-12.  

  Hvornår kræves der en brandmæssig godkendelse af kommunen ved opsætning af forsamlingstelte?

  Regler for forsamlingstelte på over 50 m2 med højst 150 personer

  Ved opsætning af forsamlingstelte på over 50 m2, der anvendes af højst 150 personer, skal placering, indretning og benyttelse ske i overensstemmelse med reglerne i byggeloven i BR18 og vejledning til opstilling til transportable telte og konstruktioner m.m.

  Regler for forsamlingstelte på over 50 m2 og med flere end 150 personer

  Ved opsætning af forsamlingstelte på over 50 m2, til flere end 150 personer skal placering, indretning og benyttelse ske i overensstemmelse Reglerne i afsnit 1.2 og kapitel 3 og kræver en brandmæssig godkendelse af kommunalbestyrelsen, jf. BR18 §30-34 og §156-158 og vejledning til opstilling af transportable telte og konstruktioner m.m. Kravet om anmeldelse til kommunalbestyrelsen gælder, uanset om en transportabel konstruktion er certificeret eller om der søges om byggetilladelse.

  Ved ansøgning om byggetilladelse, skal det fremgå af ansøgningen, hvornår en konstruktion skal opstilles og hvor lang tid den forventes at blive stående. Når dette fremgår af ansøgningen, skal der ikke foretages yderligere anmeldelse til kommunalbestyrelsen i forbindelse med arrangementet. Det forudsætter således, at kommunalbestyrelsen orienteres tilstrækkeligt efter BR18.

  Hent vejledning

  Bygningsreglementets vejledning til opstilling af transportable telte og konstruktioner mm. (dec. 2018)

 • Alkohol

  Hvis du skal sælge alkohol ved dit offentlige arrangement, kræver det en lejlighedstilladelse af Midt- og Vestsjællands Politi.

  Hvornår skal du søge?

  Søg i god tid. Senest 14 dage før.

  Godt at vide

  Du skal være 21 år for at få en lejlighedstilladelse. 

  Der er alkoholforbud i Roskilde bymidte (gågaderne, Hestetorvet, Stændertorvet m.m.).  

  Sådan gør du

  Udfyld blanketten Lejlighedstilladelse på Midt- og Vestsjællands hjemmeside.

  Hvad er den videre proces?

  Du vil få svar fra Midt- og Vestsjællands Politi.

  Kontakt

  Midt- og Vestsjællands Politi mvsj-bevilling@politi.dk.

 • Overnatning

  På Roskilde.dk kan du få oplyst:

  • hvor og hvornår godkendte folkeoplysende foreninger i Roskilde Kommune kan låne skolers lokaler til overnatning.
  • hvordan du søger om overnatning og hvor lang tid i forvejen du skal søge.

  Gå til roskilde.dk/lokaler

 • Arrangement i statsejet arealer (skov mm.)

  Boserup Skov, Hyrdehøj Skov, Lynghøjsøerne m.fl.

  Hvis du vil afholde et arrangement i et af de statsejede arealer i Roskilde Kommune, skal du søge om tilladelse hos Naturstyrelsen.

  Sådan gør du

  Læs mere om og søg via dette link på Naturstyrelsens hjemmeside: http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/ansoeg-om-aktiviteter/

 • Parkering på torve, pladser og parker samt kørsel med tunge køretøjer på grønne områder

  Der må ikke parkeres privatbiler, udstyrsbiler, mm. på torve, pladser og i parker uden særlig tilladelse.

  Almindelige torve, pladser, parkeringspladser og parker kan i nogle tilfælde reserveres til udstyrsbiler mm. efter aftale med Veje og Grønne områder.

  Kørsel med tunge køretøjer, må kun finde sted på grønne områder efter nærmere aftale med Veje og Grønne områder.

  Hvor lang tid i forvejen skal du søge?

  Regn med mindst 14 dages behandlingstid hos Roskilde Kommune, Veje og Grønne områder.

  Ved større arrangementer (fysiske omfang af arrangementet eller stort deltagerantal) skal du forvente en længere behandlingstid, og vi anbefaler, at I så tidlig som muligt kontakter Veje og Grønne områder. Det kan f.eks. være hvis arrangementet fylder hele Stændertorvet.

  Sådan gør du

  Du oplyser behovet for parkering af biler, udstyrsbiler m.m. på torve, pladser og parker samt kørsel med tunge køretøjer på grønne områder i den digitale ansøgning til Roskilde Kommune. Gå til digital ansøgning (kræver NemID).

  Hvad er den videre proces?

  Du vil blive kontaktet af Roskilde Kommune, Veje og Grønne områder efter du har sendt ansøgningen.

  Kontakt

  Roskilde Kommune, Veje og Grønne områder på veje@roskilde.dk eller på 46 31 37 36  eller 46 31 37 04.

  Læs mere om parkeringsforhold generelt i Roskilde Kommune på roskilde.dk/parkering.

Kontakt

Veje og Grønne områder
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

15.06.2020