You are here

Stændertorvet

 • Stændertorvet

  Stændertorvet med Byens hus i baggrunden

 • Stændertorvet taget fra lysreguleringen

  Stændertorvet med Palæet i baggrunden

 • Stændertorvet

  Stændertorvet med Danske Bank i baggrunden

 • Stændertorvet

  Stændertorvet med udstilling og blomster i forgrunden

 • Stændertorvet

Roskildes centrale granitbelagte torv omkranset af Roskilde Domkirke, Palæet og Byens hus.

Stændertorvet er oplagt til optræden med musik, sang, dans, politiske, humanitære og lignende kulturelle arrangementer.

Særlige hensyn

 • Der er torvedage onsdage og lørdage på torvet. Det betyder, at du ikke kan have store pladskrævende arranementer på disse ugedage.
 • På lørdage kan der ikke være musikarrangementer el. lign. kl. 11-12 på grund af vielser i Byens hus. 
 • Der er alkoholforbud på Stændertorvet. 

Udstyr

Du kan typisk have behov for at opstille en pavillon, borde eller A-skilte m.m., når du holder et arrangement på Stændertorvet. Husk at du selv skal medbringe dit udstyr på dagen inkl. forlængerledninger, hvis du skal bruge strøm. Det skal du gøre opmærksom på i din ansøgning.

Økonomi

Det er gratis at låne torvet til ovenstående typer arrangementer. 
Ved kommercielt brug betales leje. Se takster for leje her. 

Udgifter til eventuel afspærring af parkeringsareal, skal du selv afholde.

Se flyfoto

Senest opdateret

11.03.2020