Skabelon til pressemeddelelse

En god måde at få fortalt om dit arrangement på er ved at få det omtalt i aviser.

Pressemeddelse - skabelon

Rubrikken (overskriften)

Hvad handler historien om? (kun én linje, kun én historie)

Introduktion

Med to-tre linjer udbygger du rubrikken, dvs at du her skriver et ultrakort resumé af din historie. Husk at fremhæve det, der er nyt eller specielt? Har det en personlig vinkel? Hvilke konsekvenser har det for læserne?

Indhold

Her uddyber du din historie. Din tekst skal give svar på ”hv” spørgsmålene: hvad handler det om? Hvem berøres? Hvilke konsekvenser får det (for dem)? Hvorfor er der vigtigt/nødvendigt? Hvornår sker det? osv. 2-5 afsnit, der fortæller historien med flere detaljer. Medtag gerne citat(er) fra centrale personer.

Tænk på dine modtagere, når du skriver, og husk at din konklusion skal stå først, og at uddybningen af historien kommer længere nede i teksten.

Fakta

Evt. fakta / uddybende oplysninger, der fx har kildehenvisninger, tal osv.

Kontaktoplysninger

Titel, navn, tlf. e-mail. (vær sikker på, at personen kan kontaktes)

Vedlæg meget gerne illustrationer (min. 180 dpi, 20-25 cm brede)