Helligkorspark

Helligkorspark ligger midt i Jyllinge og binder byen sammen med Jyllinge Nordmark med udsigt til Roskilde Fjord. Parken ligger foran Hellig Kors Kirke og støder op til Nordmarksvej

Arrangementer i Helligkorspark

Helligkorspark kan bruges til mange forskellige arrangementer af kulturel karakter. Blandt andet afholdes den årlige Jyllinge Festival i parken.

Særlige hensyn

Du skal være opmærksom på, at visse arrangementer kræver en dispensation fra Kystdirektoratet, da parken ligger indenfor strandbeskyttelseslinjen.

Du kan læse mere og søge på Kystdirektoratets hjemmeside.

Økonomi

Det er gratis at låne parken til ovenstående typer arrangementer. 
Ved kommerciel brug betales leje. 

Se takster for leje her.

Se flyfoto over Helligkorspark

Fakta om Helligkorspark

Areal: 32.713 kvm
Belægning: Græs
Arrangementsplads: Jyllinge Bymidte
Adresse: Nordmarksvej, 4040 Jyllinge

Helligkorsparken