Sankt Hans Vest

Sankt Hans Vest er kommunens nye rekreative baghave. Over de næste 20 år vil der blive skabt et nyt kvarter med plads til ro, fordybelse og aktivt liv i de smukke, bevaringsværdige bygninger og naturen.

Arrangementer i Sankt Hans Vest

Foreløbig er der udvalgt et område ved Centralmagasinet, hvor det i en forsøgsperiode vil være muligt at afvikle mindre, udendørs arrangementer af kulturel karakter.

Særlige hensyn

  • Vær opmærksom på, at det er et område under udvikling, hvilket kan medføre støj og andre gener forbundet med bygge- og anlægsaktiviteter. Der kan også være perioder, hvor det ikke er tilgængeligt.
  • Hvis du vil bruge græsarealet skal du være opmærksom på, at visse arrangementer kræver en dispensation fra Kystdirektoratet, da arealet ligger indenfor strandbeskyttelseslinjen.
    Du kan læse mere og søge på Kystdirektoratets hjemmeside.
  • Ved kørsel på græs skal der udlægges køreplader. Arrangøren betaler udgiften til dette.

Økonomi

Det er gratis at låne området til ovenstående typer arrangementer.
Ved kommerciel brug betales leje.

Se takster for leje her. 

Se flyfoto over Sankt Hans Vest - areal ved centralmagasinet

Fakta om areal ved centralmagasinet, Sankt Hans Vest

  • Areal: 2.477 m2
  • Belægning: Asfalt og græs
  • Adresse: Strandvænget, 4000 Roskilde
Sankt Hans Vest - Areal ved Centralmagasinet