Roskilde Palæ - plads, gård og have

Roskilde Palæ er nærmeste nabo til Roskilde Domkirke. Foran det firfløjede palæ ligger Palæpladsen, til venstre ligger Palæhaven og bag indgangsmuren ligger den grusbelagte gårdsplads

Arrangementer ved Roskilde Palæ

Roskilde Palæ - herunder Palægården, Palæpladsen og Palæhaven er ejet af Slots- og Kulturstyrelsen.  

Palægården benyttes typisk til opera, kunstudstillinger og lignende. Palæpladsen og Palæhaven kan benyttes til mindre aktiviteter. 

Ansøgninger om arrangementer af op til 3 dages varighed, behandles af Veje og Grønne områder. Arrangementer af en længere varighed end 3 dage, behandles af Slots- og Kulturstyrelsen.  

Kontakt

Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside om arrangementer. inkl. kontaktoplysninger til styrelsen. 

Se flyfoto over Roskilde Palæ

Fakta om Roskilde Palæ

  • Areal: 5.150 m2
  • Belægning: Fast og græs
  • Arrangementsplads: Roskilde Bymidte
Download: Kort Roskilde Palæ